نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره روابط عمومی

  
« روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی وزارتخانه از یک سو و از سوی دیگر منعکس‌کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می‌گذرد. سلامت یک دستگاه به اتصال اجزای آن و هم‌نوایی و هم‌سازی آنها ارتباط دارد. روابط عمومی‌ها می‌توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌های دستگاه مربوط خود باشند. »      مقام معظم رهبری
تاریخچه تاسیس روابط عمومی در ایران      
   شیوه نـوین روابط عمومی در ایران با ملی شدن صنعت نفت هـمزمان است، وزارتخــانه ها و سازمانـهای زیادی به منظور نشر اخـبار و ارائه عملـکرد انجـام شده و ارتباط مردمـی و تسلط برافکار عمومی و ایجاد ارتباط با رسانه های همگانی نیاز خود را در این زمینه احساس کرده و روابط عمومی را به شکل نخستین آن آغاز کردند.
   نخستین روابط عمومی در ایران به طور رسـمی در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ شمسی در شرکت سابق نفت ایران آغاز به کار کرد واولین گردانندگان آن دکتر نطقی استاد علوم ارتباطات و شاعر ونویسنده معاصر مرحوم ابوالقاسم حالت بودند که بعدا استاد ابوالفضل مرعشی نیز به این جمع پیوست.
   در بسیاری از سازمانها و ادارات تا سال ۱۳۴۵ اداراتی به نام تبلیغات و انتشارات و یا انتشارات و اطلاعات فعالیت می کردند که از این تاریخ به بعد نام این ادارات به روابط عمومی تغییرکرد.در سـال ۱۳۴۵ مسئولان شرکت ملی نفـت ایران ، موسسه مطبـوعاتی کیهان ، دانشگاه تهران و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت به فکر تاسیس یک مرکز آموزش عالی برای رشته روابط عمومی افتادند.
   این مرکز یک سال بعد افتتاح شد و بیش از صد نفر دانشجو از میان فارغ التحصیلان دوره دبیرستان را جهت تحصیل در دوره لیسانس روابط عمومی پذیرفت این مرکز درآغاز نام مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی را برای خود برگزید.
    این مؤسسه پس ازچندی نام (مؤسسه علوم ارتباطات اجتماعی) را به خود گرفت و بعدها به (دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی) تغییرنام داد و تا سال ۱۳۵۸ به فعالیت مشغول بود . درطول ۱۳ سال فعالیت این دانشکده نزدیک به هزار نفر موفق به اخذ مدرک لیسانس روابط عمومی از آن شدند.
 
شرح وظایف رابطین روابط عمومی
۱- جمع‌آوری و گزارش نویسی کلیه اخبار و رویدادهای واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومی دانشگاه براساس اهمیت و فوریت عناوین.
۲ گردآوری و گزارش آمار و عملکرد فعالیتهای واحدهای تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومی پس از تدوین و تلخیص.
۳- انعکاس برنامه‌های در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومی قبل از انجام برنامه.
۴-انجام ماموریت های محوله از سوی روابط عمومی در واحد مربوطه همچون اطلاع رسانی برخی موضوعات مورد نظر روابط عمومی در بین کارکنان واحد مربوطه و سایر موارد مشابه.
۵-    هماهنگی قبلی با روابط عمومی و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه‌های ارتباط جمعی از قبیل ارسال خبر یا اطلاعیه به مطبوعات، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما و یا برگزاری مصاحبه‌ها و کنفرانسهای مطبوعاتی مشابه.
۶- کمک در ایجاد و تسهیل ارتباط بین کارکنان با مدیریت سازمان سایر مخاطبین.
  ۷-تلاش در جهت ارتقای دانش و مهارتهای روابط عمومی (شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه).

۸-  تلاش در جهت تثبیت جایگاه و فعال سازی روابط عمومی واحد مربوطه

 
« روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی وزارتخانه از یک سو و از سوی دیگر منعکس‌کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می‌گذرد. سلامت یک دستگاه به اتصال اجزای آن و هم‌نوایی و هم‌سازی آنها ارتباط دارد. روابط عمومی‌ها می‌توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌های دستگاه مربوط خود باشند. »      مقام معظم رهبری